Simptomes


 

Els símptomes, signes o conductes que l’alumne pot manifestar a l’aula quan te problemes d’eficàcia visual són, entre d’altres:

 • Es nega a llegir, o manifesta que no li agrada.
 • Quan llegeix, es cansa més fàcilment que la resta de companys de classe.
 • Ressegueix amb el dit per llegir.
 • Repeteix síl·labes o paraules llegides.
 • Quan llegeix es salta paraules o perd la línia.
 • Per llegir necessita girar el cap.
 • Al llegir habitualment omet paraules o monosíl·labs.
 • Te problemes de comprensió lectora.
 • Té una velocitat lectora per sota els companys de classe.
 • Se salta línies, lletres o paraules.

 • No entén el que llegeix.
 • Confon “el” per “le”.
 • És significativament més bona la comprensió oral que l’escrita.
 • S’acosta excessivament al llegir i escriure.
 • Al llegir o escriure sol tancar o tapar-se un ull.
 • Té dificultats per escriure en línia recta i de mantenir l’espai entre lletres i paraules.
 • Ratlla o esborra sovint el text que escriu.
 • Quan copia de la pissarra i/o del llibre sovint tarda més que els seus companys i /o fa errors.
 • Té poca memòria visual.
 • Necessita rellegir algunes paraules.