Visió i aprenentatge

S’estima que d’un 15 a un 30% de les dificultats d’aprenentatge que presenten els nens estan relacionades amb un problema d’eficŕcia i/o de percepció visual.

La visió és un procés complex i fonamental en l’aprenentatge escolar. Més de dues terceres parts de la informació que reben els estudiants arriben al cervell a través del sistema visual.

Els ulls són els sensors que recullen la informació del nostre entorn perň només són part de tot el procés visual. Aquesta informació captada ha de ser coordinada, ordenada, comparada i processada pel cervell, i és allŕ on realment aconseguim veure.

tic

Tant la lectoescriptura tradicional com l’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i de la comunicació exigeixen al sistema visual un major nivell de rendiment. Les activitats escolars impliquen passar molt temps en visió propera, cosa que requereix unes habilitats visuals i perceptives que permetin llegir rŕpidament i comprendre bé el que es llegeix. Qualsevol interferčncia visual és un gran factor de risc en el fracŕs escolar.

El que fa un optometrista davant d’un problema d’aprenentatge és investigar, detectar i diagnosticar les dificultats escolars que estan causades directament per una manca de les habilitats visuals necessŕries per la lectoescriptura i proposar els tractaments ňptims per restablir la funció correcta.